Gizlilik Bildirimi

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Son Güncelleme: 25 Mayıs 2018

 Bu web sitesi, Dorel Juvenile şirketler grubu (aşağıda “biz” olarak anılacak) bünyesindeki bir şirket tarafından işletilir; ancak dağıtım ortaklarımızdan biri ile birlikte işletildiği durumlar da olabilir. Dorel Juvenile’ın kişisel bilgilerinizden sorumlu şirketi, kişisel bilgilerinizi verdiğiniz Dorel Juvenile şirketidir. Dorel Juvenile şirketler grubu ve markaları ve özel olarak kişisel bilgilerinizden sorumlu Dorel Juvenile şirketi hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.doreljuvenile.com İnternet adresine göz atın ya da aşağıdaki listede belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçin. İnternet ortamındaki gizlilik konularında duyarlıyız ve bu web sitesi aracılığıyla (“Site”) sizin hakkınızda edindiğimiz bilgilere nasıl işlem yaptığımızı bilmenizin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Tam anlamıyla bilgi sahibi olabilmek için bu Gizlilik Bildiriminin tamamını okumanızı tavsiye ederiz.  Bununla birlikte, bu Gizlilik Bildiriminin sadece belirli bir bölümüne erişim sağlamak istiyorsanız, söz konusu bölüme atlamak üzere aşağıdaki bağlantılar arasından ilgili olanına tıklayın.

Toplayabileceğimiz Bilgiler

Siteyi ziyaret ettiğinizde sürücülerimiz, IP adresiniz, alan isimleriniz ve ağ tanımlayıcılarımızı yakalar. Avrupa Ekonomik Alanı dahil bazı ülkelerde bu bilgiler yürürlükteki veri koruma yasaları altında kişi tanımlayıcı bilgiler olarak görülebilir. Bu bilgiler, ziyaretlerin sayısı, Sitede harcanan ortalama süre, izlenen sayfalar ve benzeri diğer kullanım bilgilerini ölçmek üzere birleştirilir. Bilgileri Sitemizin kullanımı hakkında ölçümler yapmak ve Sitemizin içeriğini daha iyi hale getirmek için kullanırız.

E-posta adresleri ve isim, soyadı, ev veya başka bir fiziksel adres, telefon numarası gibi kişi tanımlayıcı diğer bilgilerin yanı sıra benzeri diğer bilgiler, sadece bir ziyaretçi tarafından, ürün satın alımının kaydı, haber bültenleri ve iletişimler, çekilişler, yarışmalar ve ziyaretçilerin başka mevcut her türlü çevrim içi faaliyetlerine gönüllü olarak verdiklerinde bilinir. Çocuk ürünlerimiz hakkında size en iyi bilgiyi verebilmemiz için, siz de, çocuklarınızın adları ve yaşları gibi, hanenizdeki insanlar hakkında gönüllü olarak bilgi de verebilirsiniz. Çocuğunuzun beklenen doğum tarihi hakkında da bilgi verebilirsiniz ve bu hassas bilgiye işlem yapmak için sizin açık izniniz istenir. 

 Toplanan Bilgilerin Kullanımı ve Paylaşımı  

Bu bilgi toplama işlemi sırasında aksi yönde bir açıklamada bulunulmadığı takdirde, Sitenin ziyaretçilerine bağlı olarak toplanabilecek kişi tanımlayıcı bilgiler, bizim, ana firmamız, alt kuruluşlarımız veya kardeş şirketlerimiz (“Bağlı Şirketler”) tarafından saklanır. Ne biz, ne de Bağlı Şirketlerimiz, bu kişi tanımlayıcı bilgileri, aşağıda ifşa edildiği şekil dışında ya da yasaların ifşaatı gerektirdiği durumlar dışında, transfer eder ya da başka bir şekilde ifşa ederiz.

Bize verdiğiniz kişisel bilgileri aşağıdaki amaçların herhangi biri için kullanabiliriz: (1) Bir ürünün geri çağrılması durumunda ürünün sahipleri ile iletişime geçmek; (2) Sitemizin nasıl kullanıldığını anlamak ve iyileştirmeler yapmak; (3) ödüllerin gereğini yerine getirmek; (4) ziyaretçilerden gelecek özel isteklere cevap vermek; (5) gerekli durumlarda 16 yaşının altındaki -veya belirli bir yargı çevresinde reşit olma yaşı daha büyük ise, söz konusu yaşın altındaki- ziyaretçilerden ebeveyn izni almak; (6) ziyaretçilerimize ya da onların ebeveynlerine ya da vasilerine, gerekli olduğunda, gereken her türlü bildirimde bulunmak; (7) gerekli olduğu durumlarda Sitemizin güvenlik ve bütünlüğünü korumak; (8) size, Site, ürünlerimiz ve Bağlı Kuruluşlarımızla ilgili bildirimler ve istekler göndermek; (9) ürünlerimizin yetkili perakendeci ve dağıtımcılarıyla, ürünlerimizi size tanıtmak amacıyla paylaşmak; (10) genel anlamda kendi ürünlerimizi ve/veya Bağlı Kuruluşlarımızın ürünlerini size tanıtmak ve pazarlamak. 

 

Ayrıca aşağıdaki amaçlarla, üçüncü taraflarla da kişisel bilgilerimizi paylaşırız:

 • Kendimiz için yukarıda sıralanan amaçlarla bağlantılı, web sitesi konakçılık hizmeti, profesyonel hizmetler (enformasyon teknolojisi hizmetleri ve ilgili alt yapı dahil), müşteri hizmeti, sipariş ettiğiniz öğelerin sevkıyatı, bu Sitenin işletilmesi, denetim ve Sitenin işletilmesi için gerekli benzeri diğer hizmetler ve sizin istekte bulunduğunuz hizmetler gibi hizmetleri vermek. Böyle durumlarda bilgiler, hizmet sağlayıcının bağımsız kullanımı için değil, belirtilen amaçla paylaşılacaktır.
 • Gerçekleşen ve potansiyel bir kurumsal reorganizasyonla bağlantılı olarak, işimizin, varlıklarımızın ya da stokumuzun tamamının ya da bir kısımının, birleşme, satış, ortak girişim, görevlendirme, transfer ya da başka türlü bir tasarrufu ile bağlantılı olarak.
 • Bilgilerin ifşa edilmesinin gerekli olduğunu düşündüğümüz yetkili herhangi bir kanun muhafaza kurumu, düzenleyici ya da hükumet organı, mahkeme ya da başka bir üçüncü taraf: (i) Yürürlükteki kanun veya yönetmelikler uyarınca; (ii) yasal haklarımızı hayata geçirmek, oluşturmak ya da korumak için; (iii) veya sizin ya da başka herhangi birinin hayati öneme sahip çıkarlarını korumak için;
 • İfşa edilmesine izin verdiğiniz başka herhangi bir kişiye.

 

Kişisel bilgilere işlem yapmanın yasal dayanağı

Yukarıda tanımlanan kişisel bilgileri toplama ve kullanmaya dair yasal dayanağımızın ne olduğu, ilgili kişisel bilgilere ve bunları topladığımız özel bağlama bağlı olacaktır. 

 

Ancak, normalde sizden sadece şu koşullarla kişisel bilgi toplarız: (i) Kişisel bilgilere bunları bir sözleşmeye girmek ya da bir sizinle aramızda olan bir sözleşmenin gereklerini yerine getirmek üzere gerek duyduğumuzda (ör. bizden bir ürün aldığınızda); (ii) işleme, pazarlama faaliyetlerimizi size uygun hale getirme örneğinde olduğu gibi, meşru çıkarlarımız dahilinde ise ve sizin haklarınız tarafından reddedilmiyorsa (iii) veya bu şekilde hareket etmek için izninizi almış olmamız halinde.  Bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizi toplama konusunda yasal bir yükümlülüğümüz olabilir ya da sizin ya da başka bir kişinin kişisel çıkarlarını korumak için başka bir şekilde kişisel bilgilerinize gereksinim duyabiliriz.

 

Yasal bir gerekliliği yerine getirmek ya da sizinle aramızda olan bir sözleşmenin gereklerini yerine getirmek üzere sizden kişisel bilgilerinizi vermenizi istersek, bunu size ilgili zamanda açık bir şekilde söyleriz ve kişisel bilgilerinizi vermenin zorunlu olup olmadığını -ve ayrıca kişisel bilgilerinizi bize vermemenizin olası sonuçlarını- bildiririz. 

 

Kişisel bilgilerinizi, kendi meşru çıkarlarımıza -veya başka herhangi bir üçüncü tarafın meşru çıkarlarına- güvenerek toplayıp kullanırsak, bu çıkarlar genel olarak platformumuzu işletmeyle ve hizmetlerimizi size ulaştırmak için, sorularınızı cevaplarken, platformumuzu daha iyi hale getirirken veya pazarlama faaliyetleri yürütürken gerektiğinde veya yasa dışı faaliyetleri tespit etmek ve önlemekle ilgili olacaktır.  Başka meşru çıkarlarımız olabilir ve uygun ise, size ilgili zamanda, bu meşru çıkarların ne olduğunu açıklarız.

 

Sizden, sağlığınız hakkında (hamilelik durumunuz dahil) herhangi bir hassas bilgi almamız halinde, bu bilgiye işlem yapmak için açık izninizi isteriz.

 

Kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımız ve kullandığımızın yasal dayanağı ile ilgili sorularınız varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız, lütfen aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

 

Çocuklar

Sitemizin 16 yaşının altındaki -veya belirli bir yargı çevresinde reşit olma yaşı daha büyük ise, söz konusu yaşın altındaki- ziyaretçileri, ebeveynlerinin izni olmadan Sitemize bilgi postalamamalı ve vermemelidir. Çocuklarınızın çevrim içi faaliyetlerini denetlemeli ve çevrim içi hizmetlerin ve yazılım sağlayıcıların, çocuk dostu bir İnternet ortamı sağlanmasına yardımcı olan mevcut ebeveyn kontrolü araçlarının kullanımını düşünmelisiniz. Site 13 yaşının altındaki çocuklara yönelik değildir. 13 yaşının altındaki çocuklardan bilinçli olarak kişi tanımlayıcı bilgi toplamayacağız. 13 yaşının altındaki bir çocuk hakkında herhangi bir kişi tanımlayıcı bilgi edindiğimizi öğrenirsek, söz konusu bilgiyi sileceğiz.

 

Çerezler, web işaretçileri ve çevrim işi reklam

“Çerez” adı verilen bir teknoloji size ısmarlama bilgi vermek için kullanılabilir. “Çerez”, bir web sitesinin tarayıcınıza gönderebileceği ve geri döndüğünüz zaman sizi tanıyabilmemiz için tarayıcınızda saklanabilecek minik bir veri öğesidir. Çerezleri ve benzeri izleme teknolojilerini nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgiyi Çerez Bildirimimizde bulabilirsiniz.

 

Sosyal İletişim Ağı

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube gibi herhangi bir sosyal iletişim ağı servisi veya başka herhangi bir servis aracılığıyla Sitede oturum açar ya da Siteye bağlanırsanız, bize vereceğiniz (veya verdiğiniz) her türlü bilgi, söz konusu sosyal iletişim ağının/hizmetin Gizlilik Bildirimine tabi hale gelir.  Bu türden iletişim ağlarının gizlilik uygulamaları ve servislerini kontrol etmeyiz ve bunlardan sorumlu değilizdir.  Bu tür iletişim ağlarının/servislerin Gizlilik Bildirimine göz atmalısınız.

 

Güvenlik 

Bu Sitenin yürürlükte olan teknik ve organizasyonel önlemleri vardır. Farklı durumlarda kullandığımız önlemler arasında, şifreleme, sürücülerimize güvenli giriş noktaları, zafiyet taraması, sızma testi ve izleme, personelimizin,bizim kontrolümüz altında olan bilginin kaybı, kötüye kullanımı ve değiştirilmesine karşı korunmasına yönelik eğitimi sayılabilir. Ancak hiçbir sistem mükemmel değildir ve hiçbir sistem bilgilere yetkisiz erişimin ve bilgi hırsızlığının olmayacağını garanti edemez.  

 

Uluslar arası veri transferi

Kişisel bilgileriniz,oturmakta olduğunuz ülkeden başka ülkelere transfer edilebilir ve oralarda işlem görebilir.  Bu ülkelerin, sizin ülkenizde olduğundan farklı veri koruma yasaları olabilir.

 

Özelde, Site sürücülerimizin konakçılığı, kullandığınız Sitenin hangi ülkede olduğuna bağlı olarak değişmek üzere, farklı ülkelerde yapılıyor olabilir. Ayrıca grup şirketlerimiz ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız ve ortaklarımız, ana veri merkezimizin bulunduğu Fransa da dahil, dünyanın dört bir yanında da faaliyet gösteriyor.  Bunun anlamı, kişisel bilgilerinizi topladığımızda onlara çeşitli ülkelerde işlem yapabileceğimizdir.

 

Bununla birlikte, kişisel bilgilerinizin bu Gizlilik Bildirimi ile uyumlu olarak korunmaya devam etmesini şart koşan güvenlik önlemlerini almış durumdayız. Bunlar, grup şirketlerimiz arasında kişisel bilgilerin transferlerinin uygulanmasına yönelik Avrupa Komisyonunun Standart Sözleşme Maddelerini de içerir.  Üçüncü taraf servis sağlayıcılarımız ve ortaklarımızla da birtakım önlemleri hayata geçirdik. Standart sözleşme maddelerinin detayları ve kopyaları, isteğiniz üzerine size iletilebilir.

Veri saklama

İstekte bulunduğunuz bir hizmeti size sağlamak, bilgilerinizi gelecekteki pazarlama amaçları için saklamak ve yürürlükteki yasal, vergiyle veya muhasebeyle ilgili koşullara uymak gibi gerekçelerle, sizden aldığımız kişisel bilgilerle ilgili süregiden meşru bir iş gereksinimizin olduğu durumlarda, kişisel bilgilerinizi saklarız. 

 

Kişisel bilgilerinizi işlem yapmak için süregiden meşru bir iş gereksinimimiz yoksa, bilgilerinizi ya siler ya da isimsiz hale getiririz; bu mümkün değilse (örneğin, kişisel bilgileriniz yedekleme arşivlerinde depolandığından dolayı), silme mümkün olana dek kişisel bilgilerinizi güvenli bir şekilde saklayacak ve daha fazla işlem görmeyecek şekilde izole edeceğiz.

 

Üçüncü Taraf Siteleri

Bu Sitede, üçüncü tarafların sitelerine bağlantılar olabilir. Bu web sitelerinin içeriğinden ve söz konusu diğer sitelerin ve bunların bağlantılarının olabileceği sitelerin gizlilik uygulamalarının sorumluluğu bize ait değildir.

 

Veri koruma haklarınız

Avrupa Ekonomik Alanında mukim olmanız halinde ya da başka birtakım durumlarda, aşağıda belirtilen detayları kullanarak bizimle iletişime geçmek suretiyle uygulayabileceğiniz şu veri haklarına sahip olursunuz:

 

 • Kişisel bilgilerinize erişim sağlama, onları düzeltme, güncellemek ve silinmesini isteme hakkı.

   

 • Kişisel bilgilerinize işlem yapılmasına itiraz etme, kişisel bilgileriniz üzerinde işlem yapmaya sınırlama getirmemizi isteme ya da kişisel bilgilerinizin taşınabilirliğini isteme hakkı.

   

 • Size gönderdiğimiz pazarlama iletişiminden her an çekilebilme hakkı.Bu hakkı, size gönderdiğimiz pazarlama e-postalarında “unsubscribe” (üyelikten çık) ya da “opt out” (çekil) bağlantısına sağ tıklamak suretiyle kullanabilirsiniz. Ya da alternatif olarak, kayıt sırasında ya da herhangi bir an aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçmek suretiyle e-posta, telefon ve mektupla pazarlama tercihlerinizi belirtebilirsiniz.

   

 • Kişisel bilgilerinizi sizin izninizle toplamış olmamız halinde, her an izninizi geri çekebilme hakkı.İzninizi geri çekmenizin, geri çekmeden önce kişisel bilgileriniz üzerinde yaptığımız hiçbir işlem üzerinde ve kişisel bilgilerinize izin dışında, yasal işleme dayanakları temelinde yapılmış olan işlemeler üzerinde etkisi olmayacaktır.

 

Yürürlükteki veri koruma yasalarına uygun olarak veri koruma haklarını hayata geçirmek isteyen şahıslardan gelecek tüm isteklere cevap veririz.

 

Ayrıca, kişisel bilgilerinizi toplamamız ve kullanmanız hakkında bir veri koruma yetkilisine şikayette bulunma hakkınız da vardır.  Daha fazla bilgi için lütfen yerel veri koruma yetkilisi ile iletişime geçin.

 

Değişiklik ve Güncellemeler.  

Bu Gizlilik Bildirimini zaman zaman gözden geçirebiliriz. Gizlilik Bildirimimizi güncellerken sizi, yaptığımız değişikliklerin önemi ile tutarlı bir şekilde bilgilendirmek için uygun önlemleri alacağız. Politika ile hemfikir değilseniz, Site kullanımını derhal durdurmalısınız. Bu Gizlilik Bildiriminin en son ne zaman güncellendiğini, Gizlilik Bildiriminin üst tarafında gösterilen “son güncelleme” tarihini kontrol ederek görebilirsiniz. 

 

Kişisel bilgilerinizi kullanmamız hakkında herhangi bir sorunuz ya da endişeniz varsa, lütfen dataprivacy@dorel.euadresine bir e-posta göndererek bizimle iletişime geçin.

GİZLİLİK BİLDİRİMİ
Son Güncelleme: 25 Mayıs 2018

Bu web sitesi, Dorel Juvenile şirketler grubu (aşağıda “biz” olarak anılacak) bünyesindeki bir şirket tarafından işletilir; ancak dağıtım ortaklarımızdan biri ile birlikte işletildiği durumlar da olabilir. Dorel Juvenile’ın kişisel bilgilerinizden sorumlu şirketi, kişisel bilgilerinizi verdiğiniz Dorel Juvenile şirketidir. Dorel Juvenile şirketler grubu ve markaları ve özel olarak kişisel bilgilerinizden sorumlu Dorel Juvenile şirketi hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.doreljuvenile.com İnternet adresine göz atın ya da aşağıdaki listede belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçin. İnternet ortamındaki gizlilik konularında duyarlıyız ve bu web sitesi aracılığıyla (“Site”) sizin hakkınızda edindiğimiz bilgilere nasıl işlem yaptığımızı bilmenizin önemli olduğunu düşünüyoruz.

 

Tam anlamıyla bilgi sahibi olabilmek için bu Gizlilik Bildiriminin tamamını okumanızı tavsiye ederiz.  Bununla birlikte, bu Gizlilik Bildiriminin sadece belirli bir bölümüne erişim sağlamak istiyorsanız, söz konusu bölüme atlamak üzere aşağıdaki bağlantılar arasından ilgili olanına tıklayın.

 

[Add links to each section]

 

Toplayabileceğimiz Bilgiler

 

Siteyi ziyaret ettiğinizde sürücülerimiz, IP adresiniz, alan isimleriniz ve ağ tanımlayıcılarımızı yakalar. Avrupa Ekonomik Alanı dahil bazı ülkelerde bu bilgiler yürürlükteki veri koruma yasaları altında kişi tanımlayıcı bilgiler olarak görülebilir. Bu bilgiler, ziyaretlerin sayısı, Sitede harcanan ortalama süre, izlenen sayfalar ve benzeri diğer kullanım bilgilerini ölçmek üzere birleştirilir. Bilgileri Sitemizin kullanımı hakkında ölçümler yapmak ve Sitemizin içeriğini daha iyi hale getirmek için kullanırız.

 

E-posta adresleri ve isim, soyadı, ev veya başka bir fiziksel adres, telefon numarası gibi kişi tanımlayıcı diğer bilgilerin yanı sıra benzeri diğer bilgiler, sadece bir ziyaretçi tarafından, ürün satın alımının kaydı, haber bültenleri ve iletişimler, çekilişler, yarışmalar ve ziyaretçilerin başka mevcut her türlü çevrim içi faaliyetlerine gönüllü olarak verdiklerinde bilinir. Çocuk ürünlerimiz hakkında size en iyi bilgiyi verebilmemiz için, siz de, çocuklarınızın adları ve yaşları gibi, hanenizdeki insanlar hakkında gönüllü olarak bilgi de verebilirsiniz. Çocuğunuzun beklenen doğum tarihi hakkında da bilgi verebilirsiniz ve bu hassas bilgiye işlem yapmak için sizin açık izniniz istenir. 

Toplanan Bilgilerin Kullanımı ve Paylaşımı  

Bu bilgi toplama işlemi sırasında aksi yönde bir açıklamada bulunulmadığı takdirde, Sitenin ziyaretçilerine bağlı olarak toplanabilecek kişi tanımlayıcı bilgiler, bizim, ana firmamız, alt kuruluşlarımız veya kardeş şirketlerimiz (“Bağlı Şirketler”) tarafından saklanır. Ne biz, ne de Bağlı Şirketlerimiz, bu kişi tanımlayıcı bilgileri, aşağıda ifşa edildiği şekil dışında ya da yasaların ifşaatı gerektirdiği durumlar dışında, transfer eder ya da başka bir şekilde ifşa ederiz.

Bize verdiğiniz kişisel bilgileri aşağıdaki amaçların herhangi biri için kullanabiliriz: (1) Bir ürünün geri çağrılması durumunda ürünün sahipleri ile iletişime geçmek; (2) Sitemizin nasıl kullanıldığını anlamak ve iyileştirmeler yapmak; (3) ödüllerin gereğini yerine getirmek; (4) ziyaretçilerden gelecek özel isteklere cevap vermek; (5) gerekli durumlarda 16 yaşının altındaki -veya belirli bir yargı çevresinde reşit olma yaşı daha büyük ise, söz konusu yaşın altındaki- ziyaretçilerden ebeveyn izni almak; (6) ziyaretçilerimize ya da onların ebeveynlerine ya da vasilerine, gerekli olduğunda, gereken her türlü bildirimde bulunmak; (7) gerekli olduğu durumlarda Sitemizin güvenlik ve bütünlüğünü korumak; (8) size, Site, ürünlerimiz ve Bağlı Kuruluşlarımızla ilgili bildirimler ve istekler göndermek; (9) ürünlerimizin yetkili perakendeci ve dağıtımcılarıyla, ürünlerimizi size tanıtmak amacıyla paylaşmak; (10) genel anlamda kendi ürünlerimizi ve/veya Bağlı Kuruluşlarımızın ürünlerini size tanıtmak ve pazarlamak. 

 

Ayrıca aşağıdaki amaçlarla, üçüncü taraflarla da kişisel bilgilerimizi paylaşırız:

 • Kendimiz için yukarıda sıralanan amaçlarla bağlantılı, web sitesi konakçılık hizmeti, profesyonel hizmetler (enformasyon teknolojisi hizmetleri ve ilgili alt yapı dahil), müşteri hizmeti, sipariş ettiğiniz öğelerin sevkıyatı, bu Sitenin işletilmesi, denetim ve Sitenin işletilmesi için gerekli benzeri diğer hizmetler ve sizin istekte bulunduğunuz hizmetler gibi hizmetleri vermek. Böyle durumlarda bilgiler, hizmet sağlayıcının bağımsız kullanımı için değil, belirtilen amaçla paylaşılacaktır.
 • Gerçekleşen ve potansiyel bir kurumsal reorganizasyonla bağlantılı olarak, işimizin, varlıklarımızın ya da stokumuzun tamamının ya da bir kısımının, birleşme, satış, ortak girişim, görevlendirme, transfer ya da başka türlü bir tasarrufu ile bağlantılı olarak.
 • Bilgilerin ifşa edilmesinin gerekli olduğunu düşündüğümüz yetkili herhangi bir kanun muhafaza kurumu, düzenleyici ya da hükumet organı, mahkeme ya da başka bir üçüncü taraf: (i) Yürürlükteki kanun veya yönetmelikler uyarınca; (ii) yasal haklarımızı hayata geçirmek, oluşturmak ya da korumak için; (iii) veya sizin ya da başka herhangi birinin hayati öneme sahip çıkarlarını korumak için;
 • İfşa edilmesine izin verdiğiniz başka herhangi bir kişiye.

 

Kişisel bilgilere işlem yapmanın yasal dayanağı

Yukarıda tanımlanan kişisel bilgileri toplama ve kullanmaya dair yasal dayanağımızın ne olduğu, ilgili kişisel bilgilere ve bunları topladığımız özel bağlama bağlı olacaktır. 

 

Ancak, normalde sizden sadece şu koşullarla kişisel bilgi toplarız: (i) Kişisel bilgilere bunları bir sözleşmeye girmek ya da bir sizinle aramızda olan bir sözleşmenin gereklerini yerine getirmek üzere gerek duyduğumuzda (ör. bizden bir ürün aldığınızda); (ii) işleme, pazarlama faaliyetlerimizi size uygun hale getirme örneğinde olduğu gibi, meşru çıkarlarımız dahilinde ise ve sizin haklarınız tarafından reddedilmiyorsa (iii) veya bu şekilde hareket etmek için izninizi almış olmamız halinde.  Bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizi toplama konusunda yasal bir yükümlülüğümüz olabilir ya da sizin ya da başka bir kişinin kişisel çıkarlarını korumak için başka bir şekilde kişisel bilgilerinize gereksinim duyabiliriz.

 

Yasal bir gerekliliği yerine getirmek ya da sizinle aramızda olan bir sözleşmenin gereklerini yerine getirmek üzere sizden kişisel bilgilerinizi vermenizi istersek, bunu size ilgili zamanda açık bir şekilde söyleriz ve kişisel bilgilerinizi vermenin zorunlu olup olmadığını -ve ayrıca kişisel bilgilerinizi bize vermemenizin olası sonuçlarını- bildiririz. 

 

Kişisel bilgilerinizi, kendi meşru çıkarlarımıza -veya başka herhangi bir üçüncü tarafın meşru çıkarlarına- güvenerek toplayıp kullanırsak, bu çıkarlar genel olarak platformumuzu işletmeyle ve hizmetlerimizi size ulaştırmak için, sorularınızı cevaplarken, platformumuzu daha iyi hale getirirken veya pazarlama faaliyetleri yürütürken gerektiğinde veya yasa dışı faaliyetleri tespit etmek ve önlemekle ilgili olacaktır.  Başka meşru çıkarlarımız olabilir ve uygun ise, size ilgili zamanda, bu meşru çıkarların ne olduğunu açıklarız.

 

Sizden, sağlığınız hakkında (hamilelik durumunuz dahil) herhangi bir hassas bilgi almamız halinde, bu bilgiye işlem yapmak için açık izninizi isteriz.

 

Kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımız ve kullandığımızın yasal dayanağı ile ilgili sorularınız varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız, lütfen aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

 

Çocuklar

Sitemizin 16 yaşının altındaki -veya belirli bir yargı çevresinde reşit olma yaşı daha büyük ise, söz konusu yaşın altındaki- ziyaretçileri, ebeveynlerinin izni olmadan Sitemize bilgi postalamamalı ve vermemelidir. Çocuklarınızın çevrim içi faaliyetlerini denetlemeli ve çevrim içi hizmetlerin ve yazılım sağlayıcıların, çocuk dostu bir İnternet ortamı sağlanmasına yardımcı olan mevcut ebeveyn kontrolü araçlarının kullanımını düşünmelisiniz. Site 13 yaşının altındaki çocuklara yönelik değildir. 13 yaşının altındaki çocuklardan bilinçli olarak kişi tanımlayıcı bilgi toplamayacağız. 13 yaşının altındaki bir çocuk hakkında herhangi bir kişi tanımlayıcı bilgi edindiğimizi öğrenirsek, söz konusu bilgiyi sileceğiz.

 

Çerezler, web işaretçileri ve çevrim işi reklam

“Çerez” adı verilen bir teknoloji size ısmarlama bilgi vermek için kullanılabilir. “Çerez”, bir web sitesinin tarayıcınıza gönderebileceği ve geri döndüğünüz zaman sizi tanıyabilmemiz için tarayıcınızda saklanabilecek minik bir veri öğesidir. Çerezleri ve benzeri izleme teknolojilerini nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgiyi Çerez Bildirimimizde {INSERT HYPER LINK} bulabilirsiniz.

 

Sosyal İletişim Ağı

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube gibi herhangi bir sosyal iletişim ağı servisi veya başka herhangi bir servis aracılığıyla Sitede oturum açar ya da Siteye bağlanırsanız, bize vereceğiniz (veya verdiğiniz) her türlü bilgi, söz konusu sosyal iletişim ağının/hizmetin Gizlilik Bildirimine tabi hale gelir.  Bu türden iletişim ağlarının gizlilik uygulamaları ve servislerini kontrol etmeyiz ve bunlardan sorumlu değilizdir.  Bu tür iletişim ağlarının/servislerin Gizlilik Bildirimine göz atmalısınız.

 

Güvenlik 

Bu Sitenin yürürlükte olan teknik ve organizasyonel önlemleri vardır. Farklı durumlarda kullandığımız önlemler arasında, şifreleme, sürücülerimize güvenli giriş noktaları, zafiyet taraması, sızma testi ve izleme, personelimizin,bizim kontrolümüz altında olan bilginin kaybı, kötüye kullanımı ve değiştirilmesine karşı korunmasına yönelik eğitimi sayılabilir. Ancak hiçbir sistem mükemmel değildir ve hiçbir sistem bilgilere yetkisiz erişimin ve bilgi hırsızlığının olmayacağını garanti edemez.  

 

Uluslar arası veri transferi

Kişisel bilgileriniz,oturmakta olduğunuz ülkeden başka ülkelere transfer edilebilir ve oralarda işlem görebilir.  Bu ülkelerin, sizin ülkenizde olduğundan farklı veri koruma yasaları olabilir.

 

Özelde, Site sürücülerimizin konakçılığı, kullandığınız Sitenin hangi ülkede olduğuna bağlı olarak değişmek üzere, farklı ülkelerde yapılıyor olabilir. Ayrıca grup şirketlerimiz ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız ve ortaklarımız, ana veri merkezimizin bulunduğu Fransa da dahil, dünyanın dört bir yanında da faaliyet gösteriyor.  Bunun anlamı, kişisel bilgilerinizi topladığımızda onlara çeşitli ülkelerde işlem yapabileceğimizdir.

 

Bununla birlikte, kişisel bilgilerinizin bu Gizlilik Bildirimi ile uyumlu olarak korunmaya devam etmesini şart koşan güvenlik önlemlerini almış durumdayız. Bunlar, grup şirketlerimiz arasında kişisel bilgilerin transferlerinin uygulanmasına yönelik Avrupa Komisyonunun Standart Sözleşme Maddelerini de içerir.  Üçüncü taraf servis sağlayıcılarımız ve ortaklarımızla da birtakım önlemleri hayata geçirdik. Standart sözleşme maddelerinin detayları ve kopyaları, isteğiniz üzerine size iletilebilir.

Veri saklama

İstekte bulunduğunuz bir hizmeti size sağlamak, bilgilerinizi gelecekteki pazarlama amaçları için saklamak ve yürürlükteki yasal, vergiyle veya muhasebeyle ilgili koşullara uymak gibi gerekçelerle, sizden aldığımız kişisel bilgilerle ilgili süregiden meşru bir iş gereksinimizin olduğu durumlarda, kişisel bilgilerinizi saklarız. 

 

Kişisel bilgilerinizi işlem yapmak için süregiden meşru bir iş gereksinimimiz yoksa, bilgilerinizi ya siler ya da isimsiz hale getiririz; bu mümkün değilse (örneğin, kişisel bilgileriniz yedekleme arşivlerinde depolandığından dolayı), silme mümkün olana dek kişisel bilgilerinizi güvenli bir şekilde saklayacak ve daha fazla işlem görmeyecek şekilde izole edeceğiz.

 

Üçüncü Taraf Siteleri

Bu Sitede, üçüncü tarafların sitelerine bağlantılar olabilir. Bu web sitelerinin içeriğinden ve söz konusu diğer sitelerin ve bunların bağlantılarının olabileceği sitelerin gizlilik uygulamalarının sorumluluğu bize ait değildir.

 

Veri koruma haklarınız

Avrupa Ekonomik Alanında mukim olmanız halinde ya da başka birtakım durumlarda, aşağıda belirtilen detayları kullanarak bizimle iletişime geçmek suretiyle uygulayabileceğiniz şu veri haklarına sahip olursunuz:

 

 • Kişisel bilgilerinize erişim sağlama, onları düzeltme, güncellemek ve silinmesini isteme hakkı.

   

 • Kişisel bilgilerinize işlem yapılmasına itiraz etme, kişisel bilgileriniz üzerinde işlem yapmaya sınırlama getirmemizi isteme ya da kişisel bilgilerinizin taşınabilirliğini isteme hakkı.

   

 • Size gönderdiğimiz pazarlama iletişiminden her an çekilebilme hakkı.Bu hakkı, size gönderdiğimiz pazarlama e-postalarında “unsubscribe” (üyelikten çık) ya da “opt out” (çekil) bağlantısına sağ tıklamak suretiyle kullanabilirsiniz. Ya da alternatif olarak, kayıt sırasında ya da herhangi bir an aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçmek suretiyle e-posta, telefon ve mektupla pazarlama tercihlerinizi belirtebilirsiniz.

   

 • Kişisel bilgilerinizi sizin izninizle toplamış olmamız halinde, her an izninizi geri çekebilme hakkı.İzninizi geri çekmenizin, geri çekmeden önce kişisel bilgileriniz üzerinde yaptığımız hiçbir işlem üzerinde ve kişisel bilgilerinize izin dışında, yasal işleme dayanakları temelinde yapılmış olan işlemeler üzerinde etkisi olmayacaktır.

 

Yürürlükteki veri koruma yasalarına uygun olarak veri koruma haklarını hayata geçirmek isteyen şahıslardan gelecek tüm isteklere cevap veririz.

 

Ayrıca, kişisel bilgilerinizi toplamamız ve kullanmanız hakkında bir veri koruma yetkilisine şikayette bulunma hakkınız da vardır.  Daha fazla bilgi için lütfen yerel veri koruma yetkilisi ile iletişime geçin.

 

Değişiklik ve Güncellemeler.  

Bu Gizlilik Bildirimini zaman zaman gözden geçirebiliriz. Gizlilik Bildirimimizi güncellerken sizi, yaptığımız değişikliklerin önemi ile tutarlı bir şekilde bilgilendirmek için uygun önlemleri alacağız. Politika ile hemfikir değilseniz, Site kullanımını derhal durdurmalısınız. Bu Gizlilik Bildiriminin en son ne zaman güncellendiğini, Gizlilik Bildiriminin üst tarafında gösterilen “son güncelleme” tarihini kontrol ederek görebilirsiniz. 

 

Kişisel bilgilerinizi kullanmamız hakkında herhangi bir sorunuz ya da endişeniz varsa, lütfen dataprivacy@dorel.euadresine bir e-posta göndererek bizimle iletişime geçin.


SİZE YARDIM ETMEYİ ÇOK İSTERİZ!